فیلم های ترسناک سال ۲۰۲۰

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۰:۳۵:۷

فیلم ترسناک سال ۲۰۲۰

لیست برخی از فیلم های ژانر ترسناک یا Horror که در سال ۲۰۲۰ اکران خواهند شد.

فیلم سینمایی The Grudge (کینه)
تاریخ اکران:‌ سوم ژانویه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Underwater (زیر آب)
تاریخ اکران: ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Turning (چرخش)
تاریخ اکران: ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Gretel & Hansel (گرتل و هانسل)
تاریخ اکران: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Fantasy Island (جزیره فانتزی)
تاریخ اکران: ۱۴ فوریه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Brahms: The Boy II (برامس : پسر ۲)
تاریخ اکران: ۲۱ فوریه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Invisible Man (مرد نامرئی)
تاریخ اکران: ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Hunt (شکار)
تاریخ اکران: ۱۳ مارس ۲۰۲۰

فیلم سینمایی A Quiet Place Part II (یک مکان ساکت بخش دوم)
تاریخ اکران: ۲۰ مارس ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The New Mutants (جهش یافتگان جدید)
تاریخ اکران: ۳ آوریل ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Antlers (شاخ های گوزن)
تاریخ اکران: ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Antebellum (قبل از جنگ)
تاریخ اکران: ۲۴ آوریل ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Spiral (مارپیچ)
تاریخ اکران: ۱۵ می ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Candyman (کندی من)
تاریخ اکران: ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Empty Man (مرد خالی)
تاریخ اکران: ۷ آگوست ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Malignant (بدخواه)
تاریخ اکران: ۱۴ آگوست ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Conjuring: The Devil Made Me Do It (احضار: شیطان مرا وادار کرد)
تاریخ اکران: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Last Night in Soho (دیشب در سوهو)
تاریخ اکران: ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Halloween Kills
تاریخ اکران: ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Escape Room 2 (اتاق فرار ۲)
تاریخ اکران: ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

فیلم سینمایی Wrong Turn: The Foundation (پیچ اشتباه: بنیاد)


فیلم سینمایی Army of the Dead (ارتش مردگان)


فیلم سینمایی Fear Street (خیابان ترس)


فیلم سینمایی There's Someone Inside Your House


فیلم سینمایی False Positive


فیلم سینمایی Run Sweetheart Run (بدو عزیزم بدو)
تاریخ اکران: ۸ می ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Collection (مجموعه)


فیلم سینمایی Separation (جدایی)


فیلم سینمایی His House (خانه او)
تاریخ اکران: ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰

فیلم سینمایی You Should Have Left (باید می رفتی)


فیلم سینمایی The Pale Door


فیلم سینمایی I'm Thinking of Ending Things


فیلم سینمایی The Night House
تاریخ اکران: ۱ اکتبر ۲۰۲۰

فیلم سینمایی The Rental (اجاره)


فیلم سینمایی Hunter's Moon
تاریخ اکران: ۲۴ مارس ۲۰۲۰